IP 44, IP 67, IPx6… Op het gebied van waterdichtheid is het meest gangbare concept dat van de IP-code, waarbij IP staat voor “Ingress Protection”. Deze norm is een internationale standaard die in 1989 door de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie) werd ingevoerd. Het komt overeen met de mate van bescherming die een materiaal biedt tegen binnendringing door vaste en vloeibare stoffen. Het eerste van de 2 cijfers geeft de dichtheid tegen vaste stoffen (stof, enz.) aan, het tweede de dichtheid tegen vloeistoffen. Wanneer een van de cijfers niet van toepassing is, wordt het vervangen door de letter x.

Waterdicht maken: de ip-code

Eerste cijfer

0 Geen bescherming tegen aanraking en binnendringen van voorwerpen
1 (effectief tegen >50 mm delen): Elk groot oppervlak van het lichaam, zoals de rug van een hand, maar geen bescherming tegen opzettelijk contact met een lichaamsdeel
2 (>12,5 mm): Vingers of soortgelijke objecten
3 (>2,5 mm): Gereedschap, dikke draden, enz.
4 (>1 mm): De meeste draden, slanke schroeven, grote mieren enz.
5 (Tegen stof beschermd): Het binnendringen van stof wordt niet geheel voorkomen, maar het mag niet in voldoende hoeveelheid binnendringen om de goede werking van de apparatuur te belemmeren.
6 (Stofdicht): Geen binnendringen van stof; volledige bescherming tegen aanraking (stofdicht). Er moet een vacuüm worden toegepast. Testduur tot 8 uur, afhankelijk van de luchtstroom.

Tweede cijfer

0 Geen bescherming
1 (Bescherming tegen): Druipend water
2 (Druppelend water bij kanteling onder een hoek van 15°): Verticaal druppelend water mag geen schadelijk effect hebben wanneer de behuizing wordt gekanteld onder een hoek van 15° ten opzichte van de normale positie. In totaal worden vier posities binnen twee assen getest.
3 (Sproeiend water): Water dat als een nevel valt onder een hoek tot 60° van de verticaal mag geen schadelijk effect hebben, waarbij gebruik wordt gemaakt van: a) een oscillerende armatuur, of b) een sproeikop met een tegengewichtsschild. Test a) wordt gedurende 5 minuten uitgevoerd en vervolgens herhaald met het proefstuk 90° horizontaal gedraaid voor de tweede test van 5 minuten. Test b) wordt uitgevoerd (met schild op zijn plaats) gedurende ten minste 5 minuten.
4 (Spatten van water): Water dat vanuit een willekeurige richting tegen de behuizing spat, mag geen schadelijk effect hebben, waarbij gebruik wordt gemaakt van: a) een oscillerende armatuur, of b) een sproeikop zonder afscherming. Test a) wordt gedurende 10 minuten uitgevoerd. Test b) wordt uitgevoerd (zonder bescherming) gedurende ten minste 5 minuten.
5 (Waterstralen): Water dat door een sproeier (6,3 mm) vanuit een willekeurige richting tegen de behuizing wordt geprojecteerd, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
6 (Krachtige waterstralen): Water dat in krachtige stralen (sproeikop van 12,5 mm) vanuit om het even welke richting tegen de behuizing wordt geprojecteerd, mag geen schadelijke gevolgen hebben.
7 (Onderdompeling, tot 1 m diepte): Het binnendringen van water in schadelijke hoeveelheid mag niet mogelijk zijn wanneer de behuizing onder bepaalde druk- en tijdsomstandigheden in water is ondergedompeld (tot 1 m onderdompeling).
8 (Onderdompeling, 1 m of meer diepte): De apparatuur is geschikt voor voortdurende onderdompeling in water onder omstandigheden die door de fabrikant moeten worden gespecificeerd. Bij bepaalde typen apparatuur kan dit echter betekenen dat er wel water in kan komen, maar alleen zodanig dat het geen schadelijke gevolgen heeft. De testdiepte en -duur zullen naar verwachting groter zijn dan de eisen voor IPx7, en er kunnen andere milieueffecten worden toegevoegd, zoals temperatuurcycli vóór onderdompeling.

Waterproof rugged tablet

Waterdichting in de dagelijkse navigatie

In de navigatie zullen wij ons uiteraard op de tweede figuur concentreren. Afhankelijk van het gebruik zal het voor onze producten interessant zijn om tenminste bescherming te bieden tegen spatten in alle richtingen. Daarom voldoet de door SailProof aangeboden apparatuur in het algemeen ten minste aan de IP54-norm. Voor sommige producten die van essentieel belang zijn voor de scheepvaart, ongeacht de weersomstandigheden, is het echter noodzakelijk dat de gebruiker bestand is tegen zwaardere omstandigheden. Daarom zullen bijvoorbeeld onze toekomstige digitale tablets voor plaatsbepaling en cartografie ten minste voldoen aan de IP67-normen, om ook in moeilijkere omstandigheden volledige betrouwbaarheid te garanderen.

Ook moet worden opgemerkt dat de IP-norm geen garantie is tegen zout. We hebben vaak gehoord over de SONY Xperia-smartphones en -tablets, die de reputatie hebben waterdicht te zijn, maar SONY waarschuwt vandaag, in kleine lettertjes: “Wees voorzichtig het apparaat niet volledig onder te dompelen, of bloot te stellen aan zeewater, zout water, chloorwater of vloeistoffen zoals drankjes”. Het merk was het onderwerp van een Class Action (grote gezamenlijke rechtszaak) in de Verenigde Staten wegens talrijke problemen na onderdompeling. Sindsdien is het merk teruggekeerd en veel discreter geworden over deze kenmerken. Andere merken geven aan dat zij voldoen aan IP67 of 68, maar zij maken duidelijk dat dit alleen geldt voor zoet water en dat schade door vloeistoffen altijd is uitgesloten van de garantie.

In ieder geval zullen wij altijd adviseren om producten die sterk aan zout water zijn blootgesteld af te spoelen en te drogen met zoet water. En zorg er natuurlijk altijd voor dat de poort- en connectorbeschermingen op hun plaats zitten.

Geniet van uw volgende zeiltocht!

Jean-Michel